Palvelut

Hoidamme sekä yksityisten että yhteisöjen oikeudellisia asioita.

Pyrimme selvittämään mahdolliseen koti- tai muuhun vakuutukseen sisältyvän oikeusturvaedun olemassaolon asiakkaan puolesta. Mikäli oikeusturva myönnetään, se korvaa yleensä asiakkaan omat oikeudenkäyntikulut tiettyyn ylärajaan saakka omavastuuosuutta lukuun ottamatta. Selvitämme myös oikeudenkäyntiasioissa yksityishenkilön mahdollisuuden saada julkista oikeusapua, jolloin oikeudenkäyntikulut maksetaan jopa kokonaan valtion varoista.

Ennakkosuunnittelun ja hyvin laadittujen sopimusten avulla voidaan välttää useat konfliktitilanteet. Siksi tarjoamme osaamisemme käyttöösi jo ennen riidan syntymistä. Mikäli asia riitautuu, pyrimme kustannustehokkaasti sovinnollisen ratkaisun löytämiseen. Mikäli sovinto ei ole mahdollinen tai päämiehen edun mukainen, avustamme sinua juttuusi liittyvässä oikeudenkäynnissä, oli kyse yleisissä tuomioistuimissa, hallinto- tai erityistuomioistuimissa taikka välimiesmenettelyssä käsiteltävästä asiasta.

Yksityishenkilöiden lakiasioissa voitte kääntyä puoleemme esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 

Perhe- ja perintöoikeus:

Testamenttien, avioehtojen ja perukirjojen laatiminen, ositusten ja perinnönjakojen toimittaminen, avioeroon liittyvät asiat, lasten huoltoon, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät asiat. Toimistollamme on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus kyseisten asioiden hoitamisesta.

Sopimuksien ja asiakirjojen laadinta:

Useat eri oikeustoimet vaativat ammattilaisen avustamaan asiakirjan laadinnassa, jotta mahdollisimman kattavasti voidaan huomioida ja välttää erilaiset ongelmatilanteet sopimusten ym. toimeenpanossa.

 

Rikosasiat

Kaikki asianajajamme ovat kokeneita rikosjuristeja ja avustamme sekä rikosasioiden asianomistajia ja vastaajia.

Asunto-osakeyhtiöihin ja kiinteistöihin liittyvät asiat

Asunto-osakkeen tai kiinteistön myyntiin, vuokraukseen liittyvät asiat sekä ns. hometaloriidat ja muut huoneistoihin ja kiinteistöihin liittyvät riitaisuudet.

 

Vahingonkorvausoikeus:

Vahingonkorvausasiat
Henkilö-, esine- ja taloudellisiin vahinkoihin liittyvät korvaus- ja vastuukysymykset.

 

Palvelut yrityksille

Seuraavassa on esimerkkejä asioista, joissa voimme tarjota osaamistamme käyttöönne:

  • Sopimukset ja sopimusriidat
  • Tuomioistuinasiat ja välimiesmenettelyt
  • Perintä
  • Talousrikokset
  • Työsuhdeasiat
  • EU-oikeus
  • Kuluttaja- ja markkinaoikeus
  • Yritysjärjestelyt
  • Konkurssit ja yrityssaneeraukset