Yritys

Toimisto on toiminut Jyväskylässä vuodesta 1994 alkaen. Toimistomme sijaitsevat Jyväskylän ydinkeskustassa kävelykadulla (Kauppakatu 27 B 22, 4. kerros), sekä Äänekoskella (Hämeentie 1). Ensisijaisesti pyydämme sopimaan tapaamisista etukäteen.

Hoidamme pitkäaikaisella kokemuksella yksityishenkilöiden, julkisyhteisöjen ja yritysten toimeksiantoja ja toimimme laajasti eri oikeudenaloilla. Toimeksiantomme käsittävät mm. perhe- ja perintö-, rikos-, riita- ja sopimusoikeudellisia asioita ja erilaisia oikeudenkäyntejä ja välimiesmenettelyitä.

Hoidamme toimeksiannot ehdottoman luottamuksellisesti päämiehen edun vaatimalla tavalla hyvää asianajajatapaa noudattaen. Pyrimme aina päämiehen parhaan edun mukaiseen lopputulokseen. Tavoitteemme ja tehtävämme ovat päämiehen ongelmien ratkaisu niin, että myöskään vaikeat asiat eivät kävisi elämässä tai yritystoiminnassa ylitsepääsemättömiksi.

Kaikki lakimiehemme ovat tuomioistuinharjoittelun suorittaneita varatuomareita ja Suomen Asianajajaliiton jäseniä. Olemme riippumaton asianajotoimisto. Toimimme hyvässä yhteistyössä eri viranomaisten ja raha- ja vakuutuslaitosten kanssa.